Aktualności

Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Pecki

Odbędzie się 18 marca 2020 r. o godz. 15:00 w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 15:00, w audytorium 130 w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Andrzeja Pecki na temat:

Prawna i kryminologiczna ocena instytucji dozoru elektronicznego

Promotor pracy:   

Prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Brunon Hołyst


Pan mgr Andrzej Pecka jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Ukończył też aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 1996 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Od 1997 r. jest zatrudniony w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, obecnie na stanowisku doradcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Zainteresowania naukowe: kryminologia, prawo karne, prawo penitencjarne, prawo administracyjne.

Zainteresowania pozanaukowe: historia, film, podróże, sport.