Aktualności

Aktualności

Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka

Książka autorstwa Huberta Izdebskiego i Anety Łazarskiej jest przeznaczona dla prawników, którzy poszukują wartościowej wiedzy na temat formalnych i merytorycznych wymagań, jakie powinna spełniać dysertacja doktorska.

Dlaczego powstało to kompendium wiedzy? Ponieważ zainteresowanie różnymi formami kształcenia doktorantów jest coraz większe, a uzyskanie stopnia doktora jest szczególnie pożądane wśród absolwentów wydziałów prawa.

Publikacja została napisana przez praktyków zajmujących się od wielu lat kształceniem doktorantów. Zawiera przydatne wskazówki praktyczne i podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej do napisania doktoratu.

Autorzy w sposób jasny i precyzyjny definiują, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonują analizy pracy badawczej nad nią. Przytaczają również metodologiczne, etyczne i prawne podstawy pracy, której wynikiem jest rozprawa doktorska.

Więcej informacji oraz fragment do pobrania >>>