Opiekunowie naukowi

i obszary badawcze

Prawo administracyjne

dr hab. Maciej Rogalski
Rektor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy

Prawo cywilne (materialne i procesowe)

Kierownik programu dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Pełnomocnik Rektora ds. Mediacji

Prawo gospodarcze,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa
Prawo karne (materialne, procesowe i karne wykonawcze) oraz kryminalistyka
prof. zw. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Ryszard Stefański
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich, Kierownik Katedry Prawa Karnego

prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Brunon Hołyst
Dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego

Ochrona konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze

dr hab. Małgorzata Sieradzka
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Prawo konstytucyjne
prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

Prawo lotnicze

Kierownik programu dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo rzymskie

prof. dr hab. Florian Lempa
Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa