Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Aspekty prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Doktryny polityczno-prawne

dr Dobrochna Minich
Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Filozofia prawa

dr Dobrochna Minich
Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
Kryminalistyka kryminologia
Małżeńskie prawo majątkowe

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Materialne źródła prawa

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Międzynarodowe prawo handlowe
Międzypokoleniowy transfer w kontekście regulacji podatkowych
Ochrona praw konsumentów
Odpowiedzialność odszkodowawcza (w tym za szkody medyczne)

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Opodatkowanie działalności gospodarczej i jej restrukturyzacji
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Postępowanie cywilne
Prawa człowieka w zakresie obejmującym postępowanie cywilne i aspekty proceduralne

dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego
aneta.lazarska@lazarski.pl

Prawne aspekty ruchu drogowego

dr Jacek Dąbrowski
Sekretarz Katedry Prawa Karnego
Opiekun pomocniczy

jacek.dabrowski@lazarski.pl

Prawo administracyjne

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl

Prawo administracyjne (wyłącznie prawo telekomunikacyjne)
Prawo administracyjne krajowe
Prawo autorskie, Oznaczenia geograficzne
Prawo bankowe
Prawo budowlane

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo cywilne ogólne
Prawo działalności gospodarczej
Prawo farmaceutyczne

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze publiczne

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo informacyjne
Prawo infrastrukturalne
Prawo instytucjonalne UE

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Prawo karne materialne
Prawo karne materialne i procesowe
Prawo karne porównawcze
Prawo konkurencji

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo konstytucyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Prawo korporacyjne

dr Tomasz Braun
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa, Dyrektor zarządzający Ins. Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich
Opiekun pomocniczy

t.braun@lazarski.edu.pl

Prawo lotnicze

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
kontakt przez Biuro Dziekana

Prawo medyczne

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo medyczne i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo nowych technologii

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Prawo rzeczowe
Prawo rzeczowe (w tym problematyka wieczystoksięgowa)

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Prawo spadkowe

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Prawo sportowe
Prawo umów handlowych
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Prawo własności intelektualnej
Prawo własności przemysłowej
Prawo wykroczeń

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Prawo zamówień publicznych
Prawo zobowiązań
Procedura cywilna i prawo cywilne materialne
Psychologia społeczna
Sztuczna inteligencja

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Teoria i filozofia prawa

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Teoria prawa

dr Dobrochna Minich
Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Unijna regulacja sztucznej inteligencji

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl