Zbuduj swoją przyszłość z nami.

Zrób doktorat na Łazarskim.

Szanowni Państwo!

       Studia doktoranckie to niezwykła podróż do świata nauki -  szansa na rozwój osobisty, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, ale także wielkie wyzwanie. Zapraszamy Państwa do rozpoczęcia przygody z nauką na Uczelni Łazarskiego.

       Już w 2006 r. nasza Uczelnia uzyskała  uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Od 2016 r. posiadamy także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. W ramach naszej oferty kandydatom na doktorantów proponujemy seminaria doktorskie.

       Celem seminariów i studiów doktoranckich jest nie tylko osiągnięcie określonego stopnia w pracy naukowej, ale przede wszystkim samodoskonalenie oraz budowanie etosu naukowca. Stworzenie własnej, nowatorskiej rozprawy doktorskiej pod kierunkiem naszych wybitnych promotorów daje możliwość  zdobycia specjalistycznej wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych.  

       Stworzyliśmy bogaty program studiów i seminariów, mając świadomość roli i pozycji badacza oraz szczególnych obowiązków, do jakich obliguje przynależność do wspólnoty naukowej. Umożliwiamy zdobycie doktoratu praktycznie we wszystkich obszarach prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, międzynarodowego, europejskiego czy administracyjnego. Współpracujemy z  gronem wybitnych, doświadczonych profesorów - naukowców i praktyków - którzy  chętnie poświęcają doktorantom czas i dzielą się swoją wiedzą. To właśnie oni nauczą Was, jak poznać i opanować techniki  samodzielnego  opracowywania wyników badań naukowych, jak przedstawiać je w sposób czytelny, konkretny i zrozumiały w formie pisemnej i ustnej. Pomogą Wam także rozwinąć umiejętność komunikowania się i prowadzenia konsultacji z otoczeniem (współpracownikami, ekspertami, praktykami i teoretykami), a także będą szkolić Was w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego z wykorzystaniem zasad rzeczowej argumentacji.    

       Posiadając wieloletnie doświadczenie promotorskie, gwarantujemy profesjonalizm i pracę w przyjaznej, partnerskiej atmosferze.

Do zobaczenia na Uczelni Łazarskiego!
Dr hab. Aneta Łazarska
Koordynator seminarium doktoranckiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji