Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Aspekty prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Doktryny polityczno-prawne

dr Dobrochna Minich
Prodziekan ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Filozofia prawa

dr Dobrochna Minich
Prodziekan ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
Kryminalistyka kryminologia
Małżeńskie prawo majątkowe

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Materialne źródła prawa

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Międzynarodowe prawo handlowe
Międzypokoleniowy transfer w kontekście regulacji podatkowych
Ochrona praw konsumentów
Odpowiedzialność odszkodowawcza (w tym za szkody medyczne)

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Opodatkowanie działalności gospodarczej i jej restrukturyzacji
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Postępowanie cywilne
Prawa człowieka w zakresie obejmującym postępowanie cywilne i aspekty proceduralne

dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego
aneta.lazarska@lazarski.pl

Prawne aspekty ruchu drogowego

dr Jacek Dąbrowski
Sekretarz Katedry Prawa Karnego
Opiekun pomocniczy

jacek.dabrowski@lazarski.pl

Prawo administracyjne

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl

Prawo administracyjne (wyłącznie prawo telekomunikacyjne)
Prawo administracyjne krajowe
Prawo autorskie, Oznaczenia geograficzne
Prawo bankowe
Prawo budowlane

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo cywilne ogólne
Prawo działalności gospodarczej
Prawo farmaceutyczne

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze publiczne

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo informacyjne
Prawo infrastrukturalne
Prawo instytucjonalne UE

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Prawo karne materialne
Prawo karne materialne i procesowe
Prawo karne porównawcze
Prawo konkurencji
Prawo konstytucyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Prawo korporacyjne

dr Tomasz Braun
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa, Dyrektor zarządzający Ins. Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich
Opiekun pomocniczy

t.braun@lazarski.edu.pl

Prawo lotnicze

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
kontakt przez Biuro Dziekana

Prawo medyczne

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo medyczne i ubezpieczenia zdrowotne
Prawo nowych technologii

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Prawo rzeczowe
Prawo rzeczowe (w tym problematyka wieczystoksięgowa)

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Prawo spadkowe

dr Helena Ciepła
Opiekun pomocniczy

snnchc@sn.pl

Prawo sportowe
Prawo umów handlowych
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Prawo własności intelektualnej
Prawo własności przemysłowej
Prawo wykroczeń

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Prawo zobowiązań
Procedura cywilna i prawo cywilne materialne
Psychologia społeczna
Sztuczna inteligencja

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Teoria i filozofia prawa

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Teoria prawa

dr Dobrochna Minich
Prodziekan ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl

Unijna regulacja sztucznej inteligencji

dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl