Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Prawo administracyjne

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Prawo cywilne (materialne i procesowe)

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak
p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

dr Mateusz Dróżdż
Opiekun pomocniczy

Prawo gospodarcze,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa
Prawo handlowe

dr hab. Eligiusz Krześniak
Kierownik Katedry Prawa Handlowego

Prawo i postępowanie cywilne
Prawo karne (materialne, procesowe i karne wykonawcze) oraz kryminalistyka
Ochrona konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze

dr hab. Małgorzata Sieradzka
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Prawo konstytucyjne
prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

Prawo lotnicze

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr Dominika Harasimiuk
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia dr Ewa Jasiuk
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo umów handlowych