Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Prawo administracyjne

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl

Prawo Konstytucyjne, Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Prawo karne (materialne i procesowe); Prawo administracyjne (wyłącznie prawo telekomunikacyjne)
Prawo konstytucyjne
prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego
226177988

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Prawo medyczne
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
Prawo ochrony konkurencji; Prawo publiczne gospodarcze
Prawo cywilne (ogólne i zobowiazania)
prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak
p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego
adam.olejniczak@lazarski.pl

Prawo umów handlowych
Prawo i postępowanie cywilne
Prawo lotnicze

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
a.konert@lazarski.edu.pl

Prawo międzynarodowe i europejskie lotnicze, Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze, prawo konkurencji (publiczne i prywatne), prawo działalności gospodarczej, prawo zamówień publicznych, prawo infrastrukturalne
Aspekty prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego; Prawo instytucjonalne UE; Unijna regulacja sztucznej inteligencji

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr Dominika Harasimiuk
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Prawo karne materialne, Prawo karne porównawcze
Prawo wykroczeń, Prawne aspekty ruchu drogowego

dr Jacek Dąbrowski
Sekretarz Katedry Prawa Karnego
Opiekun pomocniczy

jacek.dabrowski@lazarski.pl

Kryminologia
Ekonomiczna analiza prawa; Prawo podatkowe; Historia doktryn politycznych, prawnych i ekonomicznych
Teoria prawa; Filozofia prawa; Doktryny polityczno-prawne