Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Prawo administracyjne

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl

Prawo Konstytucyjne, Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Prawo karne (materialne i procesowe); Prawo administracyjne (wyłącznie prawo telekomunikacyjne)
Prawo konstytucyjne
prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego
226177988

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Prawo medyczne
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
Prawo ochrony konkurencji; Prawo publiczne gospodarcze
Prawo cywilne (ogólne i zobowiazania)
Prawo umów handlowych
Prawo i postępowanie cywilne
Prawo lotnicze

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
kontakt przez Biuro Dziekana

Teoria i filozofia prawa, Materialne źródła prawa, Prawo Administracyjne

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Prawo międzynarodowe i europejskie lotnicze, Prawo administracyjne
Postępowanie cywilne

dr hab. Aneta Łazarska
Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego
aneta.lazarska@lazarski.pl

Prawo gospodarcze, prawo konkurencji (publiczne i prywatne), prawo działalności gospodarczej, prawo zamówień publicznych, prawo infrastrukturalne

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału dr hab. Małgorzata Sieradzka
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Prawo medyczne; Prawo farmaceutyczne
Aspekty prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego; Prawo instytucjonalne UE; Unijna regulacja sztucznej inteligencji

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej dr Dominika Harasimiuk
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Prawo własności intelektualnej; prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
Prawo karne materialne, Prawo karne porównawcze
Prawo wykroczeń, Prawne aspekty ruchu drogowego

dr Jacek Dąbrowski
Sekretarz Katedry Prawa Karnego
Opiekun pomocniczy

jacek.dabrowski@lazarski.pl

Ekonomiczna analiza prawa; Prawo podatkowe; Historia doktryn politycznych, prawnych i ekonomicznych
Teoria prawa; Filozofia prawa; Doktryny polityczno-prawne

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia dr Dobrochna Minich
Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

dobrochna.minich@lazarski.pl