biogram

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak


p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

adam.olejniczak@lazarski.pl


prof. dr hab. Adam Olejniczak - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego