Kontakt


Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

email: doktoranci@lazarski.edu.pl
facebook: Studia Doktoranckie Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego 2017/2018, Grupa zamknięta

 

Biuro Rekrutacji (seminarium doktoranckie)
Telefon: +48 22 54 35 501
E-mail: rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Dorota Kacprzak
Telefon: +48 22 54 35 309
E-mail: d.kacprzak@lazarski.edu.pl