Kontakt


Nauki prawne

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Wioletta Dzwonkiewicz
Telefon: +48 22 54 35 309
E-mail: w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl

Biuro Rekrutacji (seminarium doktoranckie)
Telefon: +48 22 54 35 505
E-mail: rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl

Ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

W razie pytań dotyczących procedury lub wyboru promotora proszę się kontaktować mailowo: management.studies@lazarski.edu.pl

Nauki medyczne

W razie pytań dotyczących procedury lub wyboru promotora proszę się kontaktować mailowo: e.kruczynska@lazarski.edu.pl