Kontakt


Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich

email: doktoranci@lazarski.edu.pl
facebook: Studia Doktoranckie Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego 2017/2018, Grupa zamknięta