Nauki prawne

Zasady nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie naukowej nauki prawne.

Seminarium doktoranckie

kurs dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską, a także zdobyć wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów naukowych i zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, nowoczesnych i interdyscyplinarnych metod nauczania oraz metodyki nauczania przedmiotów prawniczych.

Dowiedz się więcej

Doktorat „z wolnej stopy”

dla osób, które mają już przygotowaną rozprawę doktorską

Dowiedz się więcej