Doktorat na Łazarskim

Uzyskanie stopnia doktora to ważny etap rozwoju w karierze naukowej i zawodowej.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo uzysaliśmy w 2006 roku, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce.

Od tej pory nasze mury opuściło już kilkadziesiąt osób ze stopniem doktora nauk prawnych.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych do rozwoju naukowego właśnie na Łazarskim.