biogram

dr hab. Anna Konert


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

a.konert@lazarski.edu.pl