biogram

dr hab. Anna Konert

prof. UŁa
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Katedra Prawa Lotniczego, Wydział Prawa i Administracji

a.konert@lazarski.edu.pl


dr hab. Anna Konert - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego