biogram

dr hab. Anna Konert

prof. UŁa
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

a.konert@lazarski.edu.pl


dr hab. Anna Konert - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego