biogram

dr hab. Małgorzata Manowska

Profesor nadzwyczajny

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego


dr hab. Małgorzata Manowska - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego