biogram

dr hab. Małgorzata Sieradzka

prof. UŁa
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl


dr hab. Małgorzata Sieradzka - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego