biogram

dr hab. Małgorzata Sieradzka


Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl

Dyrektor Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka ponad 250 publikacji, w tym 5 monografii oraz komentarzy do ustaw; adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych prowadzący szeroką praktykę w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w sprawach karnych, przed organami antymonopolowymi oraz KIO i SO, ekspert UOKiK w zakresie zmów przetargowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.


dr hab. Małgorzata Sieradzka - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego