biogram

dr hab. Robert Gwiazdowski

prof. UŁa

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa

robert.gwiazdowski@lazarski.pl


dr hab. Robert Gwiazdowski - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego