biogram

dr hab. Maciej Rogalski

Profesor nadzwyczajny

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

rektor@lazarski.edu.pl


dr hab. Maciej Rogalski - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego