biogram

prof. dr hab. Maciej Rogalski


Rektor

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

m.rogalski@lazarski.edu.pl


prof. dr hab. Maciej Rogalski - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego