biogram

dr Bartłomiej Opaliński


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2011 r.

Jego doświadczenie zawodowe i zainteresowania obejmują problematykę prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Trener i autor szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska prowadzonych dla pracowników samorządu terytorialnego. W zakresie pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia m. in. z prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, systemu administracji rządowej, prawa ochrony środowiska i nadzoru nad samorządem terytorialnym. Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (Warszawa 2012) oraz Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (Toruń 2013). Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.


dr Bartłomiej Opaliński - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego