biogram

dr hab. Aneta Łazarska

prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego

Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji

aneta.lazarska@lazarski.pl


dr hab. Aneta Łazarska - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego