biogram

dr Ewa Jasiuk

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

e.jasiuk@lazarski.edu.pl