biogram

dr Ewa Jasiuk

Adiunkt
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji


dr Ewa Jasiuk - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego