biogram

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska

prof. UŁa
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

kancelaria.prawomed@gmail.com


dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego