biogram

prof. zw. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Ryszard Stefański

prof. UŁa
Kierownik Katedry Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego

ryszard.stefanski@lazarski.pl


prof. dr hab. Ryszard Stefański - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego