biogram

dr Przemysław Buczkowski

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa, Wydział Prawa i Administracji

p.buczkowski@lazarski.edu.pl