biogram

dr Dobrochna Minich


Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa, Wydział Prawa i Administracji

dobrochna.minich@lazarski.pl


dr Dobrochna Minich - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego