biogram

dr Tomasz Braun


Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa, Dyrektor zarządzający Ins. Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

t.braun@lazarski.edu.pl

Radca prawny, Partner w kancelarii G&T BRAUN specjalizujący się w doradztwie strategicznym i wypracowywaniu rozwiązań biznesowych dla instytucji finansowych.

Tomasz Braun jest doktorem prawa – praktykującym prawnikiem i nauczycielem akademickim. Dzięki zasiadaniu w polskich i zagranicznych zarządach korporacji międzynarodowych posiada praktyczną znajomość funkcjonowania przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu działania. Specjalizuje się zwłaszcza w dziedzinie restrukturyzacji, usprawniania procesów i wprowadzania nowych produktów, transakcji fuzji i przejęć, finansów oraz skomplikowanych negocjacji międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa spółek, prawa finansowego i administracyjnego oraz w kwestiach regulacyjnych.  W swojej karierze zawodowej stał na czele międzynarodowych instytucji finansowych zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się. Nadzorował procesy restrukturyzacyjne w tym tworzenie, przejęcia, połączenia, podziały i zamknięcia spółek oraz ich oddziałów, a także organizował ich centra usług wspólnych. Wprowadzał usprawnienia w procesach biznesowych międzynarodowych korporacji. Był proszony o pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, przygotowywaniu programów naprawczych oraz realizacji planów sukcesji, a także w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykami prawnymi, regulacyjnymi, compliance oraz operacyjnymi. W swojej karierze prowadził transakcje, negocjacje i spory przy udziale instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.


dr Tomasz Braun - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego