biogram

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

prof. UŁa
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl


dr hab. Przemysław Szustakiewicz - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego