biogram

prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz


Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl


prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego