Aktualności

Aktualności

Doktoraty z ekonomii i finansów oraz nauk o polityce i administracji

Wydział Ekonomii i Zarządzania zaprasza wszystkich kandydatów na doktorów do zapoznania się z zasadami uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji w trybie eksternistycznym.

 Więcej informacji na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania