biogram

dr Ewa Jasiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

e.jasiuk@lazarski.edu.pl


dr Ewa Jasiuk - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego