Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Dagmary Florek-Klęsk

Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa komunikacji powszechnej” napisanej pod kierunkiem dr hab. Czesława Kłaka, prof. Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się 17 czerwca 2020 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony odbędzie się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (poz. 695)).

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.
Dostęp dla osób spoza Uczelni Łazarskiego wymaga zgłoszenia chęci udziału na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl maksymalnie dwa dni przed wskazanym terminem. Osoby posiadające konto MS Teams z domeną Uczelni Łazarskiego mogą samodzielnie dołączyć do zespołu, w którym zostanie uruchomione spotkanie: [link]