Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Izabeli Pączek

odbędzie się 13 czerwca 2018r. o godzinie 13.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Temat:

  • Konsensualizm w polskim procesie karnym  

Promotor pracy:  

  • prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

Promotor pomocniczy:  

  • dr Blanka Stefańska

Recenzenci:

  • dr hab. Arkadiusz LACH, prof. UMK
  • prof. dr hab. Paweł WILIŃSKI, UAM

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Izabela Pączek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2015 r. posiada uprawnienia adwokata i prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe: prawo karne powszechne, prawo karne skarbowe, postępowanie karne

Zainteresowania pozanaukowe: nauki społeczne