Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Młynarczyk-Puławskiej

odbędzie się 23 maja 2018r. o godzinie 13.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015r., poz. 1842).

Temat:

  • Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym 

Promotor pracy:  

  • prof. dr hab. Ryszard Stefański

Promotor pomocniczy:

  • dr Jacek Dąbrowski

Recenzenci:            

  • prof. dr hab. Mirosława Melezini
  • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Karolina Młynarczyk-Puławska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Od 2012 r. pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Błachnio w Warszawie.

Zainteresowania prawne: kontratypy

Zainteresowania pozaprawne: florystyka