Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Janczaka

Odbędzie się 9 Października 2019 r. o godz. 15:30, w w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 9 października 2019 r. o godz. 15:30, w auli prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 odbędzie się:

Publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra Tomasza Janczaka na temat: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Polsce

Promotor pracy:   

Dr hab. Ryszard Strzelczyk, profesor Uczelni Łazarskiego

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski,
  • Prof. dr hab. Jerzy Paśnik, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361.


Tomasz Janczak  jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Od kilkunastu lat zawodowo związany z podmiotami zajmującymi się zarządzaniem nieruchomościami. Obecnie pracuje w PKP S.A. 

Zainteresowania naukowe: prawo obrotu nieruchomościami, prawo rzeczowe, gospodarka nieruchomościami. Zainteresowania pozanaukowe: podróże, stosunki międzynarodowe, muzyka dawna.