Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Czerniaka

odbędzie się: 14 listopada 2018r. o godz. 14.00, w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Temat:

  • Instytucje prawne służące agregowaniu zamówień w polskim systemie prawa zamówień publicznych

Promotor pracy:

  • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
  • prof. dr hab. Marek Chmaj, SWPS w Warszawie

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.