Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szydełko

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Szydełko odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 15:15, w sali 130 w budynku Uczelni Łazarskiego.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr. Agnieszki Szydełko pt. „Sytuacja prawna osób głuchych w dziedziczeniu testamentowym”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Olejniczaka, odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 15:15, w sali 130 w budynku Uczelni Łazarskiego.

Promotor rozprawy:

  • prof. dr hab. Adam Olejniczak

Recenzenci:

  • prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie
  • dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Pani Agnieszka Szydełko jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia (2013) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (2014). Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS z zakresu psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki (2015).

Od stycznia 2018 r. jest udziałowcem Centrum Psychologicznego „Best Psyche” sp. z o.o. oraz aktywnie działającym w jego ramach psychologiem. Od lipca 2018 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką „SOWELO”. Działa też jako biegły sądowy z zakresu psychologii wpisana na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Krakowie, a także mediator  sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Ponadto od kilku lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Jest współorganizatorem licznych ogólnopolskich konferencji naukowych, autorką i współautorką publikacji naukowych łączących zagadnienia prawne i psychologiczne, w tym dotyczących psychologii sądowej (szczególnie zeznań świadków, opiniowania sądowo- psychologicznego), psychologii transportu, skutków psychologicznych różnych kategorii przestępstw.

Zainteresowania naukowe: prawo (cywilne, karne), psychologa (szczególnie sądowa), medycyna (głównie sądowa)

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka klasyczna, gra na instrumentach, teatr, poezja, decoupage