Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Matusiaka

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Arkadiusza Matusiaka odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 16:30, w sali 130 Uczelni Łazarskiego.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Arkadiusza Matusiaka pt. „Akt oskarżenia jako skarga zasadnicza w polskim procesie karnym”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Jacka Kosonogi, profesora Uczelni Łazarskiego, odbędzie się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 16:30, w sali 130 Uczelni Łazarskiego.

Promotor rozprawy:

  • Dr hab. Jacek Kosonoga, prof. Uczelni Łazarskiego

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz z Uniwersytetu w Białymstoku
  • Dr hab. Sławomir Żółtek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Pan Arkadiusz Matusiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Prawo, który ukończył w 1997 r. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości i zwalczania terroryzmu (2007 r.) oraz na Uczelni Łazarskiego z zakresu zamówień publicznych (2013 r.) W 1999 r. złożył egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym i przez 11 lat był związany z prokuraturą, w tym przez 7 lat pracował jako prokurator prokuratury okręgowej w wydziale do zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz przez 4 lata był szefem Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Od 11 lat jest adwokatem. Od 2003 r. związany z Uczelnią Łazarskiego, jako asystent w Katedrze Prawa Karnego i wykładowca na studiach podyplomowych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego.

Zainteresowania naukowe: prawo karne procesowe i prawo karne materialne (szczególnie przestępczość zorganizowana i White Collar Crimes).

Zainteresowania pozanaukowe: żeglarstwo, strzelectwo, sporty walki.