Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Buczkowskiego

Obrona odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Przemysława Buczkowskiego na temat:

"Umowa odwróconego kredytu hipotecznego w prawie polskim"

Promotor pracy:   

  • Dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

Promotor pomocniczty:

  • Dr Małgorzata Sekuła-Leleno

Recenzenci:

  • Dr hab. Magdalena Habdas, prof. Uniwersytetu Śląskiego,
  • Dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM.

Link do spotkania: [Microsoft Teams]

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pan Przemysław Buczkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecna nazwa – Uczelnia Łazarskiego). Studia na kierunku prawo ukończył w 2006 r. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończonej w 2010 r. pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym. Od 2007 r. pracuje w Uczelni Łazarskiego jako nauczyciel akademicki prowadząc z zajęcia z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa spółek handlowych i prawa kontaktów. Od 2010 r. wykonuje zawód adwokata, początkowo w ramach spółki partnerskiej, zaś od 2018 r. w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Zainteresowania naukowe: prawo cywilne materialne, prawo cywilne procesowe, prawo kontraktów.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, gra na instrumentach muzycznych (pianino, flet poprzeczny, gitara), śpiew solowy i chóralny, psychologia społeczna, psychoterapia.