Aktualności

Aktualności

Dr Mateusz Dróżdż

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Dróżdża

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Dróżdża. Obrona odbędzie się w środę, 13 maja 2015 r., o godz. 14:30 w auli 130 im. prof. Wiesława Chrzanowskiego w Uczelni Łazarskiego.

Tematem rozprawy jest: "Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów".

 
Promotor pracy: prof. nadzw. dr hab. Adam Olejniczak


Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Sójka

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szlęzak

 

Mateusz Dróżdż jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2011 roku jest asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uczelni Łazarskiego. Wykłada także na studia podyplomowych tej uczelni, a także na International Legal Studies w Salzburgu.

Jest Członkiem Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University.

W chwili obecnej jest prawnikiem of counsel. Wcześniej pracował m.in. z międzynarodowymi kancelariami w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Od 2013 r. jest prezesem Rady Nadzorczej Cuprum-Med sp. z o.o. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską. W 2015 r. uzyskał wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa handlowego oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Pozanaukowo interesuje się historią i sportem.

 

Zapraszamy!