Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na publiczne obrony prac doktorskich 11 maja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Łukasza Bernatowicza

na temat: Reprywatyzacja na przykładzie restytucji gruntów warszawskich, skomunalizowanych na podstawie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

odbędzie się 5 listopada 2014 r. o godz. 16.00,w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43   

zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22.09.2011 r. (Dz. U. nr 15, poz. 128 z późn. zm.), w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Promotor pracy:

  • prof. dr hab.  Hubert IZDEBSKI

Recenzenci:

  • prof. n. dr hab.  Marek CHMAJ
  • prof. n. dr hab. Ryszard STRZELCZYK

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.