biogram

dr Angelika Kurzawa

Wykładowca
Adiunkt

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

angelika.kurzawa@lazarski.pl


dr Angelika Kurzawa - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego