biogram

dr Dominika Harasimiuk


Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Wydział Prawa i Administracji

dominika.harasimiuk@lazarski.pl


dr Dominika Harasimiuk - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego