biogram

Dorota Karkowska

dr hab. Dorota Karkowska

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

dorota.karkowska@uj.edu.pl