biogram

Dorota Karkowska

dr hab. Dorota Karkowska

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy