Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgra Stanisława Adama Parucha

odbędzie się 23 maja 2018r. o godzinie 15.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015r., poz. 1842).

Temat:

  • Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej 

Promotor pracy:  

  • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia UJK

Recenzenci:            

  • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
  • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Stanisław Adam Paruch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  

Od 2011 r. pracuje w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zainteresowania naukowe: prawo europejskie  

Zainteresowania pozanaukowe: historia