Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Nosarzewskiego

Obrona odbędzie się 15 października 2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Przebieg obrony odbędzie się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 6ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 695)). Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Dostęp wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem na adres mailowy; d.kacprzak@lazarski.edu.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Nosarzewskiego na temat:

"Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej"

Promotor pracy:   

Dr hab. Przemysława Szustakiewicza prof. UŁa

Recenzenci:

  • Dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS,
  • Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM.

Pan Łukasz Nosarzewski jest absolwentem Uczelni Łazarskiego. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji ukończył z wyróżnieniem, otrzymując Rektorski Dyplom Uznania. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożył egzamin radcowski. Od 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W 2020 r. ukończył aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji.

Od 2016 r. pracuje w Kancelarii Prezydenta RP, obecnie zatrudniony jest na stanowisku radcy prawnego. Na Uczelni Łazarskiego prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Zawodowe umiejętności zdobywał podczas pracy w prywatnej kancelarii radcy prawnego, Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych.

Zainteresowania pozanaukowe: historia, polityka oraz piłka nożna.