Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Świątko

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Marii Świątko odbędzie się 21 stycznia 2020 r. o godz. 15:15 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 15: 15 odbędzie się:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Marii Świątko na temat:

Znaczenie wpisu w postępowaniu wieczystoksięgowym

Promotor pracy:   

  • dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

Recenzenci:

  • dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK,
  • dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

Link do spotkania: [Microsoft Teams]

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pani Maria Świątko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
W latach 1990 - 2017 roku pracowała jako Sędzia Sądu Rejonowego. Od 2017 roku Sędzia w stanie spoczynku.

Zainteresowania naukowe: prawo rodzinne, prawo spadkowe.

Zainteresowania pozanaukowe: ogrodnictwo, muzyka.