Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie SWPS – mgr Anna Jarczewska

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Dyrektor Instytutu Prawa
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

uprzejmie informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 14:30 pod adresem https://meet.google.com/rug-xwra-uxf odbędzie się publiczna obrona rozprawy dosktorskiej

mgr Anny Jarczewskiej

zatytułowanej: Odpowiedzialność karna za stosowanie dopingu w sporcie

Promotor pracy:
dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
prof. dr hab. Stanisław Hoc

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana z wykorzystaniem technologii informatycznych jest rejestrowana.

Praca w formie elektronicznej zostanie udostępniona za pośrednictwem linku dostępnego po uprzedniej rejestracji adresu mailowego osoby, która zgłasza chęć zapoznania się z rozprawą.

Serdecznie zapraszamy.