Zasady rekrutacji

Rekrutacja w tym przyjmowanie dokumentów została przedłużona do 30 września 2020 roku.

Przed rozpoczęciem rekrutacji zapoznaj się z Regulaminem kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy,
 2. Skompletuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji:
  • ankietę osobową ze zdjęciem - wydrukowaną w kolorze i podpisaną z konta kandydata po rejestracji online (na koncie powinna zostać wgrana kolorowa fotografia na jasnym tle przed wydrukowaniem ankiety),
  • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych ze wskazaniem wybranej grupy seminaryjnej, opisem zainteresowań naukowych i wstępną propozycją projektu badawczego, charakterystyką dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych (w szczególności informacją o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach dostarczonych w formie zaświadczenia wystawionego przez właściwe organy) - podanie powinno również zawierać numer telefonu oraz adres mailowy,
  • kwestionariusz osobowy/życiorys,
  • oryginał dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych - do wglądu i skopiowania przez pracownika Biura Rekrutacji,
  • dowód osobisty lub paszport – do wglądu, w celu weryfikacji danych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł*
  • Nr konta bankowego, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej:

   Santander Bank Polska S.A.
   56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

   W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata.

 3. Poczekaj na decyzję Komisji Rekrutacyjnej.