Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 została przedłużona do 26 września 2023 r.

Przed rozpoczęciem rekrutacji zapoznaj się z:

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy,
 2. Skompletuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji osobiście, pocztą lub mailem (rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl):
  • ankieta osobowa ze zdjęciem - wydrukowana i podpisana z konta kandydata po rejestracji online (na koncie powinna zostać wgrana fotografia na jasnym tle przed wydrukowaniem ankiety),
  • podania o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych - ze wskazaniem wybranej grupy seminaryjnej, opisem zainteresowań naukowych i wstępną propozycją projektu badawczego, charakterystyką dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych (w szczególności informacją o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach dostarczonych w formie zaświadczenia wystawionego przez właściwe organy) - podanie powinno również zawierać numer telefonu oraz adres mailowy,
  • aktualne CV,
  • dyplom wraz z suplementem ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (dyplomy wydawane od 2005 roku powinny zawierać suplement),
  • dowód osobisty lub paszport – do wglądu, w celu weryfikacji danych,
  • opłata rekrutacyjna - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN,
   Nr konta bankowego, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej, znajduje się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

   W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata.
 3. Poczekaj na decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Przyjęci Kandydaci otrzymają elektronicznie umowę o warunkach odpłatności do podpisania.