Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa do 15 września 2021 roku.

Przed rozpoczęciem rekrutacji zapoznaj się z Regulaminem kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy,
 2. Skompletuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji osobiście, pocztą lub mailem (rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl):
  • ankieta osobowa ze zdjęciem - oryginał lub kopia, wydrukowana i podpisana z konta kandydata po rejestracji online (na koncie powinna zostać wgrana fotografia na jasnym tle przed wydrukowaniem ankiety),
  • podania o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych - oryginał lub kopia ze wskazaniem wybranej grupy seminaryjnej, opisem zainteresowań naukowych i wstępną propozycją projektu badawczego, charakterystyką dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych (w szczególności informacją o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach dostarczonych w formie zaświadczenia wystawionego przez właściwe organy) - podanie powinno również zawierać numer telefonu oraz adres mailowy,
  • kwestionariusz osobowy/życiorys - oryginał lub kopia,
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych - oryginał lub kopia,
  • umowa o warunkach odpłatności - dwa podpisane egzemplarze umowy do pobrania z konta kandydata po rejestracji online,
  • dowód osobisty lub paszport – do wglądu, w celu weryfikacji danych,
  • opłata rekrutacyjna - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN,
  • Nr konta bankowego, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej:

   ALIOR BANK
   66 2490 0005 0000 4600 8369 2487

   W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata.

 3. Poczekaj na decyzję Komisji Rekrutacyjnej.