Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Patryka Jończyka

Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Czynności notariuszy w systemie prawa polskiego i kanonicznego” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Floriana Lempy odbędzie się 1 lipca 2020 r. o godz. 14:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony odbędzie się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) dodany na mocy art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (poz. 695)).

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.
Dostęp dla osób spoza Uczelni Łazarskiego wymaga zgłoszenia chęci udziału na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl maksymalnie dwa dni przed wskazanym terminem. Osoby posiadające konto MS Teams z domeną Uczelni Łazarskiego mogą samodzielnie dołączyć do zespołu, w którym zostanie uruchomione spotkanie: [link]


Pan mgr Patryk Jończyk Jest absolwentem Uczelni Łazarskiego. W 2015 roku zdał egzamin na aplikację notarialną, którą ukończył w czerwcu 2019 roku. We wrześniu zdał egzamin notarialny. Nie decydując się na otwarcie swojej kancelarii, podjął decyzję o pracy w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii not. Krzysztofa Jończyka w Oleśnie.

Prywatnie, od kwietnia 2018 mąż, a od maja 2019 roku ojciec.
Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo o notariacie, prawo kanoniczne
Zainteresowania pozanaukowe: rodzina, historia, podróże