Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka Greli

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Jacka Greli odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 16:30, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jacka Greli pt. „Ochrona praw współwłaścicieli na tle ustawy o własności lokali”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Manowskiej, profesora Uczelni Łazarskiego oraz promotora pomocniczego dr Małgorzaty Sekuły-Leleno, odbędzie się  8 grudnia 2021 r. o godz. 16:30, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.


Promotor rozprawy:

  • Dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego

Promotor pomocniczy:

  • Dr Małgorzata Sekuła-Leleno

Recenzenci:

  • Dr hab. Agnieszka Góra- Błaszczykowska, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Prof. dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UMK w Toruniu

Pan Jacek Grela jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 2018 r. pracuje w Sądzie Najwyższym w Izbie Cywilnej oraz od 2020 r. w Kujawsko–Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane prawo cywilne zarówno materialne, jak i procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rzeczowym, z częścią ogólną prawa cywilnego, z problematyką czynów niedozwolonych.
Zainteresowania pozanaukowe: muzyka zarówno poważna, jak i rozrywkowa.