Aktualności

Aktualności

Agnieszka Olkowicz doktorem nauk prawnych

Miło nam poinformować, że mgr Agnieszki Olkowicz uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt.  Ochrona wierzycieli transgranicznie łączących się spółek w prawie Unii Europejskiej i Polski odbyła się 28 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Promotorem pracy był prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, zaś recenzentami prof. KUL dr hab. Marcin Trzebiatowski i prof. UMK dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz.

Jest to już 57 praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UŁa.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.