Aktualności

Aktualności

Inauguracja Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych

W dniu 19 października 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni, wykładowcy, przedstawiciele Samorządu Doktorantów oraz nowi słuchacze.

Dr hab. Aneta Łazarska - koordynator seminarium doktoranckiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji swoim wystąpieniem zainaugurowała rok akademicki 2019/2020. Zgromadzeni goście wysłuchali także przemówienia dr Ewy Jasiuk - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia, wykładu Rektora Uczelni Łazarskiego dr. hab. Macieja Rogalskiego oraz prezentacji mgr Aleksandry Smyk – Kotlarz – Wiceprzewodniczącej Samorządu Doktorantów.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Wolność komunikowania się” wygłosił Rektor Uczelni Łazarskiego, dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁa, promotor prac naukowych licznej grupy doktorantów Uczelni Łazarskiego.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy studentami jak i podsumowania poprzednich lat funkcjonowania studiów doktoranckich i seminarium doktoranckiego na Uczelni.

W nowym roku akademickim na rozwój swoich kompetencji i dalsze kształcenie w ramach seminarium doktoranckiego postawiła kolejna liczna grupa osób. Wszystkim seminarzystom życzymy wytrwałości w nauce oraz szybkiego złożenia pracy i obrony doktoratu.