Aktualności

Aktualności

Inauguracja Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych

W dniu 23 października 2021r. odbyła się uroczystość inauguracji kolejnego rocznika seminarium doktoranckiego na Uczelni Łazarskiego.

Uroczystość otworzyła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prof. Anna Konert, która przywitała nowych seminarzystów, życząc im realizowania własnych pasji i sukcesów w trakcie nauki na seminarium oraz wyróżniła nagrodą Rektora wyróżniających się doktorantów i seminarzystów. Kierownik studiów doktoranckich i seminarium doktoranckiego prof. Aneta Łazarska podziękowała seminarzystom za wybór Uczelni Łazarskiego i zapewniła o najwyższym poziomie kształcenia, dzięki programowi kształcenia idealnie dostosowanemu dla potrzeb doktoratu oraz najlepszej kadrze profesorskiej. Wyróżnieni doktoranci przedstawili swoje osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia samorządu doktorantów. Uroczysty i jednocześnie innowacyjny wykład inauguracyjny z prawa autorskiego wygłosiła prof. Ksenia Kakareko.  

dr hab. Aneta Łazarska
Kierownik studiów doktoranckich i seminarium doktoranckiego