Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Woźniak

odbędzie się 9 maja 2018 r. o godzinie 13.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Temat:

  • Redukcja odpowiedzialności w ramach zwyczajnego wymiaru kary w polskim prawie karnym

Promotor pracy:  

  • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, UMK

Promotor pomocniczy:

  • dr Blanka Stefańska            

Recenzenci:            

  • prof. dr hab. Stanisław Hoc, UO
  • dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Agnieszka Woźniak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2015-2017 ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.

Zainteresowania: prawo karne powszechne.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura kryminalna.