Aktualności

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Wasilewskiej

odbędzie się 21 marca 2018r. o godzinie 14.30 w auli im. prof. Wiesława Chrzanowskiego (nr 130) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu  habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r., poz. 1586).

Temat:

  • Kryteria ustalania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę na rzecz pacjenta 

Promotor pracy:  

  • prof. nadzw. dr hab. Anna KONERT

Promotor pomocniczy:

  • dr Małgorzata SEKUŁA-LELENO             

Recenzenci:            

  • dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM
  • dr hab. Monika Wałachowska, UMK

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,  sektor F, pokój 361. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami dostępne są na stronie internetowej WPiA Uczelni Łazarskiego.

Edyta Wasilewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Od 2014 roku pracuje jako Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego.

Miejsce pracy: Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Izdebskiego, ul. Prusa 6/7, Olsztyn

Zainteresowania naukowe: prawo cywilne/prawo medyczne
Zainteresowania pozanaukowe: sztuka i sport